خلوت دل

من یک مردادی هستم

من یک مردادی هستم..
هیچ وقت خودم برایم مهم نبوده..
همیشه خواستم دوستِ خوبی برای دوستانم باشم..
همیشه با تمام وجودم عشق ورزیدم..
من یک مردادی هستم..
میبینم و میشنوم, اما به سادگی از چیزی نمیگذرم..
از من خرده مگیر اگر کم میگویم..
صدها فکر در سر میپرورم..
بیهوده سخن نمیگویم اما هر آنچه میگویم از دل است آن را باور کن..
من یک مردادی هستم..
بلند پرواز و منطقی..
در راه رسیدن به هدف از مسیر لذت میبرم..
من عاشقم, عاشقِ تو..
تویی که گاهی نمیدانی اما همین که من میدانم کافیست..
من یک مردادی هستم..
حسودم در عشق..
دلم زود میشکند..
دوستان زیادی ندارم اما اینهایی که دارم تمام داراییم هستند..
من یک مردادی هستم..
آزاده و دلتنگ برای تمام گرفتارهای دنیا..
وجدانم را با نان عوض نمیکنم..
من رنگ عوض نمیکنم..

پی نوشت

بـه سلامتـیِ اون مردادی هایی کـه این روزا حالشـون میـزون نیست امـا مثلِ همیشه میگـن و میخنـدن و شـوخی میکنـن که حـالِ بقیـه گـرفتـه نشـه..
متولد ماهِ مرداد یعنی: ساده ولی شیک..
قوی ولی مهربون..
حساس اما محکم..
لطیف ولی لجباز..
مغرور ولی پر محبت..
جسور ولی مظلوم..
خاکی ولی با اصالت..
شیطان ولی فرشته..
مهربان اما نابودگر..
پایبند اما فراری..
تنوع طلب ولی عاشق..
یه مردادی مثل یه شیرِ خروشان هستش, ولی بی آزار..
یه سری احساسات پنهان داره..
تا مدتی باهاش نباشی اون احساساتش رو نشون نمیده..
مثلا تو نگاه اول فکر میکنی خیلی مغرور و بی احساسه ولی اگه یه مدت باهاش باشی میفهمی تو دنیا نظیر نداره..
وقتی یه متولد ماه مرداد دلش شکـــــــست اخم نمیکنه..
جلوی روت گریه نمیکنه..
نه انتقامی.. نه کینه ای..
با همون لبخندِ همیشگی همراهیت میکنه..
فقط وقتی که به چشماش نگاه کردی و خدا رو دیدی نترس..
چون اون تورو دستِ بالا سریش سپرده..
فقط از اون لحظه به بعد فکر وجدانت باش..
البته اگر وجدانی داری!


خلوت دل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا معادله ی امنیتی را حل کنید *