خلوت دل

موهایی تراشیده و بی حوصلگی های من با پیانو

با گذشتن یک شب و صبح بسیار سرد وارد آذر ماه شدیم…. آبان ماه نود و پنج هم تموم شد و ماه آخر فصل پاییز از راه رسید…