خلوت دل

اردیبهشتِ دلبر و شروعی دوباره

همیشه دوست داشتم اردیبهشت که از راه میرسه به جاهای مختلف سفر کنم و از طبیعت بهاری لذت بِبَرَم.. اما هیچ وقت این موقعیت برام پیش نیومده..

به یادِ استاد محمد رضا لَکا دانلود باز خوانیِ آهنگ زندگی

هفته ی گذشته یکی از اساتیدِ بزرگِ نابینای ایران رو از دست دادیم.. استاد محمدرضا لَکا، یکی از پیانیست‌های بی نظیرِ نابینای ایران که متاسفانه در اثر بیماریِ سرطان دارِ فانی رو وداع گفتن..

سقـــوط، دانلود دکلمه ای با اجرای خودم

دلتنگ بودم بیشتر از آنچه می‌دانی.. من بودم و تنهایی و یک عصرِ بارانی.. رویِ تراسِ خانه با یک پاکتِ سیگار.. در عمقِ تکراری‌ترین اندوهِ پر تکرار..