خلوت دل

برای دردهای بزرگ نمیتوان گریست

همیشه میگن: دار بزن خاطراتِ کسی رو که تورو تنها گذاشت و رفت.. اما من میگم: درسته تنهام گذاشت، ولی من حالم خوبه..

غم انگیز ترین روزهای پاییزیِ من

بعضی وقتا اونقدر غرق در افکارم میشم که متوجهِ گذر زمان نمیشم.. فقط غروب یک روزِ پاییزیِ خیلی سرد توی خیابون راه میفتم..