خلوت دل

محسن ندرلو

اسفند و حال و روز من و دانلود یه آهنگ که حرفهای دلمه…

با درود فراوان قدیما اسفند ماه که از راه میرسید حال و هوای قشنگی رو با خودش میاورد همه در تدارک مقدمات برای رفتن به پیشواز سال نو میشدند… چقدر اون روزها رو دوست داشتم…

دانلود آهنگ چشم انتظار با صدای خودم

با درود فراوان. از هفتهء پیش تصمیم گرفتم که دیگه زیاد پیش دوستم محمود‌رضا نرم. اون دوست صمیمی منه و من هر روز بعد از ظهر رو پیش اون میگذروندم…

یادش بخیر

یه هفتهء دیگه هم گذشت… رسیدیم به صبح پنجشنبه… روزها خیلی زود میگذرن و رفته رفته از عمرمون کم و کمتر میشه!! شمارش معکوس به سرعت انجام میشه… انگار همین دیروز بود که پای سفرهء هفت‌سین نشسته بودیم و آغاز…