خلوت دل

زمستان

یادش بخیر

یه هفتهء دیگه هم گذشت… رسیدیم به صبح پنجشنبه… روزها خیلی زود میگذرن و رفته رفته از عمرمون کم و کمتر میشه!! شمارش معکوس به سرعت انجام میشه… انگار همین دیروز بود که پای سفرهء هفت‌سین نشسته بودیم و آغاز…