خلوت دل

زادروز

تکرار یک روزِ خاطره انگیز

بعد از چند روز تعطیلیِ کسالت آور، امروز دوباره اومدم سرِ کار.. اتاقم خیلی سرده.. سیستمِ گرمایشی چند وقتی هستش که خرابه و کسی دردش رو پیدا نمیکنه تا تعمیرش کنه..

برای زادروزت…

عقربه‌های ساعت گواه این است که دیروز به پایان رسید و امروز آغاز شد… امروز که زاد روز توست… نمی‌دانم که در کدامین ساعت و دقیقه و ثانیه از امروز به دنیا آمدی ولی این را خوب می‌دانم که در…