خلوت دل

موسیقی

به یادِ استاد محمد رضا لَکا دانلود باز خوانیِ آهنگ زندگی

هفته ی گذشته یکی از اساتیدِ بزرگِ نابینای ایران رو از دست دادیم.. استاد محمدرضا لَکا، یکی از پیانیست‌های بی نظیرِ نابینای ایران که متاسفانه در اثر بیماریِ سرطان دارِ فانی رو وداع گفتن..

باز هم دست روزگار عزیزی رو گلچین کرد، تسلیت به جامعۀ هنرمندان

ای ساکنِ جان من، آخر به کجا رفتی در خانه نهان گشتی، یا سویِ هوا رفتی چون عهدِ دلم دیدی، از عهد بگردیدی چون مرغ بپریدی، ای دوست کجا رفتی