خدایا

خودم را بغل میکنم و راه میروم. دلم بی صبرانه آغوشی بزرگ و امن را آرزو میکند. جایی که بتوان زار زد، بی توضیح، ... ادامه مطلب

آرزوی مرگ

خــــــــــدایا! این دنیا همون زندونیه که تو برام ساختی.. این نوشته ها همون حصاریه که تو خواستی تا آخرِ دنیا اسیرش بشم.. ... ادامه مطلب