آذر

آذر انتهای پاییز است. جایی برای وداعِ همیشگی با عاشقی!          <!–more–> درست مثل برگ درختی که خودش را، از باد و باران و خشکی ... ادامه مطلب

ایوانِ پاییز

پاییز است.. برگِ خزان آرام و بی صدا، آهسته و رقص کنان، بر دامنِ نسیم، زردیِ خویش به هر گوشه و کناری مینِشانَد.. ماهِ ... ادامه مطلب