خلوت دل

اینجا دلی تنگ است

اینجا دلی تنگ است آنجا را نمیدانم..
اینجا هوا ابریست آنجا را نمیدانم..
اینجا شده پاییز آنجا را نمیدانم..

اینجا همه رنج است آنجا را نمیدانم…
اینجا همه عشق است آنجا را نمیدانم..
اینجا کسی شده عاشق آنجا را نمیدانم..
اینجا بغض شده همدم آنجا را نمیدانم…
اینجا کسی سر به دیوار آنجا را نمیدانم…
اینجا شاید کمی ترس آنجا را نمیدانم..
اینجا همه چیز خیال است آنجا را نمیدانم…
اینجا شدم خسته آنجا را نمیدانم..
اینجا فکر،فکر توست آنجا را نمیدانم…
اینجا دلی تنگ است آنجا را نمیدانم…
اینجا فقط تو تو تو آنجا را نمیدانم…
اینجا دلی تنگ است آنجا را نمیدانم..
اینجا هوا ابریست آنجا را نمیدانم..
اینجا شده پاییز آنجا را نمیدانم..
اینجا همه رنج است آنجا را نمیدانم…
اینجا همه عشق است آنجا را نمیدانم..
اینجا کسی شده عاشق آنجا را نمیدانم..
اینجا بغض شده همدم آنجا را نمیدانم…
اینجا کسی سر به دیوار آنجا را نمیدانم…
اینجا شاید کمی ترس آنجا را نمیدانم..
اینجا همه چیز خیال است آنجا را نمیدانم…
اینجا شدم خسته آنجا را نمیدانم..
اینجا فکر،فکر توست آنجا را نمیدانم…
اینجا دلی تنگ است آنجا را نمیدانم…
اینجا فقط تو تو تو آنجا را نمیدانم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا معادله ی امنیتی را حل کنید *