خلوت دل

محبت و مهربانی

خـــواب

مدتی بود که کمتر میرسیدم به اینجا سر بزنم.. دلیلش این بود که امسال کلا توی اداره تعمیرات داشتیم و اتاقم چندین و چند بار جا به جا شد و چون معمولا دور و برم شلوغ میشد تمرکزی برای نوشتن…