خلوت دل

تنهایی

باز هم همه چیز به هم ریخته…

مثلا قرار شده بود دیگه هر روز پیش محمود رضا نرم و چند روز یه بار یه سری به اونجا بزنم… قرار بود به باشگاه برم و کلا وقتم رو با کارهای مختلف پر کنم… اما…. اما نشد… باز هم…