خلوت دل

هوای سرد

موهایی تراشیده و بی حوصلگی های من با پیانو

با گذشتن یک شب و صبح بسیار سرد وارد آذر ماه شدیم…. آبان ماه نود و پنج هم تموم شد و ماه آخر فصل پاییز از راه رسید…

چه خبر از کجا؟!

امروز هوا خیلی سرده… با این که پالتو تنمه باز هم دارم میلرزم… البته شوفاژها هنوز خاموشن و اداره مثل سردخونه شده… صبح امروز پس از مدتها احساس گرسنگی کردم…