حسِ آدمها

حسِ آدمها رو پیشونی شون هک نشده! حدِ تحمُلِشون هم.. شاید اتفاقی فرای تحمل برای من بیفته و تو حتی نفهمی که فرای تحمل ... ادامه مطلب