خلوت دل

روحِ مرده ی شهر

خوش برگشتی پاییزِ قشنگ

به همین زودی و به چشم بر هم زدنی بهار و تابستون تموم شد و پاییز از راه رسید.. پاییزِ هزار رنگ و دلبر.. فصلی که خیلی ها منتظرِ رسیدنش هستن و بعضی ها هم خیلی علاقه ای بهش ندارن..