خلوت دل

حسرت

نشد که ببینمش!

درود بر همراهان همیشگی خلوت دل. امیدوارم اوقات و لحظات بر شما خوش باشه… از هفته ی گذشته طوفان شدیدی توی زنجان شروع شده! مدام باد شدیدی در حال وزشه و گاهی اوقات هم بارون میاد!