خلوت دل

جدایی

خدایا خودت کمکم کن حرفهایی که توی دلم موند و با خودم زنده به گور خواهم کرد

توی این دنیای وانفسا, هر کسی یه دردی داره و یه جوری دلش رو خالی میکنه..