خلوت دل

انسان واقعی

ماه رمضان هم با همه ی تلخیهاش تموم شد.

خب مثل اینکه ماه رمضان هم تموم شد و امروز روز آخرشه… البته اگر این ماه امشب خودش رو نشون بده و بازی در نیاره… واقعا توی این ماه اداره اومدن یکی از کارهای خیلی خیلی سخته… همه بی حال…