خلوت دل

برف

یـــــلدا

بعد از نمیدونم چند وقت، دوباره اومدم. اما انگار یه پاییز گذشت! چقدر هم زود گذشت! این روزها شبکه های اجتماعی پر شده از کلیپها و عکس نوشته ها و متنهایی که محتواشون تبریکِ شبِ یلداست.

یادش بخیر

یه هفتهء دیگه هم گذشت… رسیدیم به صبح پنجشنبه… روزها خیلی زود میگذرن و رفته رفته از عمرمون کم و کمتر میشه!! شمارش معکوس به سرعت انجام میشه… انگار همین دیروز بود که پای سفرهء هفت‌سین نشسته بودیم و آغاز…