خلوت دل

شاه گلی

خوشا تبریز و وصف بی مثالش

خیلی وقت‌ها آدم پیش‌بینی‌هایی میکنه که هیچ کدوم درست از آب در نمیاد! یا برای خودش کلی برنامه می‌ریزه که بعدش هیچ چیز طبق اون برنامه ریزی پیش نمیره! برای منی که کلا هیچ برنامه‌ای برای زندگی ندارم خیلی کم…