عطرِ تنَش

سرم را پایین انداخته بودم و به سرعت به سمتِ خیابان اصلی حرکت می‌کردم.. شبیهِ آنهایی که کارِ اورژانسی دارند! ... ادامه مطلب