خلوت دل


تحویل تلخ

از زمین و زمان گرفته دلم..
از تمامِ جهان دلگیرم..
به گمانم با نوشتنِ این شعر..
در همین حوالی می‌میرم..

ادامه مطلب

مروری بر سالِ ۹۶ و تبریک سالِ نو

داریم آخرین روزهای سال رو هم پشتِ سر میذاریم..
امسال هم تموم شد و داره آخرین نفَس هاشو می‌کشه..

ادامه مطلب

مادر سر چشمه ی گیتی

قامتش قیامت عشق است، او که مهربان‌ترین فرشته ی خداست..
رئوف ترین سرچشمه ی مهربانی‌ها و بهترین گل واژه ی هستی..
مادر کانونِ عاطفه و مهر است..

ادامه مطلب

پوست شکلات

این سرِ ظهر بیدار شدن هم بد‌جور آدمو کسل می‌کنه!
نه که خورشید رو ندیده باشیما!
دیدیم..

ادامه مطلب

تازه یادم میفته که تو رفتی!

این زخم‌هایِ کاری رو که می‌بینم..
این اشک‌هایِ جاری رو که می‌بینم..
ساعتِ دیواری رو که می‌بینم..
تازه یادم میفته که تو رفتی!

ادامه مطلب

چه کردی؟

تو با قلبِ ویرانه ی من چه کردی؟!
ببین عشقِ دیوانه ی من چه کردی..

در ابریشم عادت آسوده بودم..
تو با بالِ پروانه ی من چه کردی؟!

ادامه مطلب

دایره

تمرگیده بودم به تنهاییِ خویش..
مرا تو به اغوای بیراهه بردی..
به دریاچه ی خمرِ خالص کشاندی..
و در مستیِ چشمِ من قوطه خوردی..

ادامه مطلب

بازیِ حکم

می خواهیم بازی کنیم..
تو هم بیا..
من هستم و عشقِ تو..
تو هم می توانی با احساست بیایی..

ادامه مطلب

نگذر از سکوتم

گُفت مَن به آرامِشِت حَسودیم میشه!
آدم ها همیشه زود قِضاوت میکنن!

ادامه مطلب

مدارِ مربع

فالِ من را بگیر و جانم را..
من از این حالِ بی کسی سیرم..
دستِ فردای قصه را رو کن..
روشنم کن چگونه می میرم..

ادامه مطلبخلوت دل