دسته‌بندی نشده

دسته دسته‌بندی نشدهآنچه گذشت…

نیمهء دوم هفتهء گذشته رو خیلی سخت گذروندم, اصلا حالم خوب نبود از دوشنبه شب که عشقم برام پیام صوتی گذاشته بود حسابی به هم ریختم بد جور مریض شدم, تمام استخوان‌های بدنم تیر می‌کشید.
همه‌اش تب و لرز می‌کردم و اصلا نای تکون خوردن نداشتم…

ادامه مطلب