دی ۱۳۹۷

ارشیو ماهانه دی ۱۳۹۷انتقــــام

صدای ویبره ی گوشیم رو که شنیدم، فکر کردم پیام اومده!
ولی انگار شارژِ باتریش تموم شده بود!

ادامه مطلب

آدم بـــرفـــی

هفت سالَم بود..
صبحِ زود، وقتی از خواب بیدار شدم تا به مدرسه بروم، دیدم زمین مثلِ عروسها پیراهنِ سفید پوشیده..
برف آمده بود..

ادامه مطلب

دو شبِ به یاد ماندنی

بر چشم به هم زدنی، سالِ ۲۰۱۸ هم به پایان رسید و رسما واردِ سالِ ۲۰۱۹ شدیم..
یازده روزِ پیش هم پاییز بار و بندیلش رو بست و از پیشمون رفت و زمستانِ سرد جاشو گرفت..

ادامه مطلب