آبان ۱۳۹۷

ارشیو ماهانه آبان ۱۳۹۷مجــازات

بغض، وقت و بی وقت راهِ گلوم رو صد میکنه..
افسارِ فکرو خیالم از دستم در رفته!
مدام حوالیِ خاطراتی پرسه میزنه که دیگه باورشون ندارم..

ادامه مطلب

رابطه ها

گاهی اوقات به این فکر میکنم که رابطه ها در زندگی هامون چه تاثیری میذارن..
بعضی وقتها بدون اینکه برنامه ای داشته باشیم با کسی آشنا میشیم که به طور اتفاقی وارد زندگیمون شده..

ادامه مطلب

جای زخم

هیچ وقت یادم نمیره!
ده یازده سالَم که بود، توی بازی با بچه های فامیل، پام گیر کرد به پایِ یکیشون و افتادم..

ادامه مطلب

پاییز دلربا

سلام پاییزِ دل انگیز..
سلام..
ما فقط یک باران با هم فاصله داریم..
منتظرت بودم..

ادامه مطلب

واکسنِ غصه ها

وقتی میره اون کسی که دوسش داریم، جای خالیش اذیت میکنه و دلمون گُر میگیره..
ساکت میشیم و گوشه گیر..

ادامه مطلب