تیر ۱۳۹۷

ارشیو ماهانه تیر ۱۳۹۷تاریخِ انقضای آرزوها

دلمان نصف شده است، بِیـنِ تمامِ آدم‌هایی که باید خـودمان را بِهِشان تا ابد ثابت کنیم!
انگار فقط به دنیا آمده‌ایم تا به کسانی که دوستشان داریم نشان دهیم که ما خوبیم!

ادامه مطلب

تو که می‌دانی چقدر دوستت دارم

امروز دوستت دارم..
فردا دوباره بیشتر دوستت دارم..
فردای فرداها نیز حتی اگر هیچ وقت نخواهی ام..

ادامه مطلب

آدما چه زود عوض میشن!

روزی می گفتی : ” کسی جز تو یارِ من نیست..
گذشتن از تو کارِ من نیست..
دوباره نفَس هام ، تو رو به یادِ من میارن..

ادامه مطلب

حالا که گریه کرده ام انگار بهترم

مویم زبانه میکشد از کاسه ی سرم..
هر کس نگاه، می‌کُنَدَم، رنج می‌برم..

کارم رسیده است به جایی که بعدِ تو..
دیگر به ضربِ هیچ نگاهی نمی‌پرم..

ادامه مطلب

سایه ای بر دیوار

دیگر چیزی به طلوعِ اولین ستاره ی تنهایی نمانده..
هوا سرشار از غبارِ اندوه گشته و بادهای نومیدی شروع به وزیدن کرده اند..

ادامه مطلب