اسفند ۱۳۹۶

ارشیو ماهانه اسفند ۱۳۹۶مروری بر سالِ ۹۶ و تبریک سالِ نو

داریم آخرین روزهای سال رو هم پشتِ سر میذاریم..
امسال هم تموم شد و داره آخرین نفَس هاشو می‌کشه..

ادامه مطلب

مادر سر چشمه ی گیتی

قامتش قیامت عشق است، او که مهربان‌ترین فرشته ی خداست..
رئوف ترین سرچشمه ی مهربانی‌ها و بهترین گل واژه ی هستی..
مادر کانونِ عاطفه و مهر است..

ادامه مطلب

پوست شکلات

این سرِ ظهر بیدار شدن هم بد‌جور آدمو کسل می‌کنه!
نه که خورشید رو ندیده باشیما!
دیدیم..

ادامه مطلب

تازه یادم میفته که تو رفتی!

این زخم‌هایِ کاری رو که می‌بینم..
این اشک‌هایِ جاری رو که می‌بینم..
ساعتِ دیواری رو که می‌بینم..
تازه یادم میفته که تو رفتی!

ادامه مطلب