بهمن ۱۳۹۶

ارشیو ماهانه بهمن ۱۳۹۶چه کردی؟

تو با قلبِ ویرانه ی من چه کردی؟!
ببین عشقِ دیوانه ی من چه کردی..

در ابریشم عادت آسوده بودم..
تو با بالِ پروانه ی من چه کردی؟!

ادامه مطلب

دایره

تمرگیده بودم به تنهاییِ خویش..
مرا تو به اغوای بیراهه بردی..
به دریاچه ی خمرِ خالص کشاندی..
و در مستیِ چشمِ من قوطه خوردی..

ادامه مطلب

بازیِ حکم

می خواهیم بازی کنیم..
تو هم بیا..
من هستم و عشقِ تو..
تو هم می توانی با احساست بیایی..

ادامه مطلب

نگذر از سکوتم

گُفت مَن به آرامِشِت حَسودیم میشه!
آدم ها همیشه زود قِضاوت میکنن!

ادامه مطلب

مدارِ مربع

فالِ من را بگیر و جانم را..
من از این حالِ بی کسی سیرم..
دستِ فردای قصه را رو کن..
روشنم کن چگونه می میرم..

ادامه مطلب

خاطراتِ مرده

این عنوان رو از دهنِ کسی شنیدم و بعدِ شنیدنش کلی فکر کردم..
راستش یه جورایی برام خیلی جالب شد..

ادامه مطلب

میشود بغَلَم کنی؟

خیلی وقته ساکتم..
شاید سالهاست که از تهِ دلم نخندیدم..

ادامه مطلب