مهر ۱۳۹۶

ارشیو ماهانه مهر ۱۳۹۶از یه جایی به بعد

از یه جایی به بعد، حرفی واسه گفتن نداری..
ساکت بودن رو، به خیلی از حرفا ترجیح میدی و میری تو لاکِ خودت..

ادامه مطلب

تعبیر حالِ بدِ من

حــالِ بَـدِ ایـن روزهـــایم را به چه تعبیـــــر کنـم؟؟!
به هــــوای گرفتـه پاییــز؟!

ادامه مطلب

دلِ من دیگه خطا نکن

میون این روزهای غمگین و تکراری..
توی این روزهای پاییزی، که غروب ها انگار یکی توی دل آدم رخت میشوره..

ادامه مطلب

دلم بدجوری هوای بارون کرده

این روزا یه بالشِ گلدارِ کِرِم رنگ، شده همدمِ تنهایی هام!!

ادامه مطلب

غرور

هر چه بیشتر به تو فکر میکنم تنهاتر میشوم..
تو عشقت را گم کرده ای، من عاشقت بودم..

ادامه مطلب

خوش آمدی حضرت پاییز

بوی پاییز و حیرانیِ سرما برای بود یا نبودش..
سرگردانیِ برگها از خدا تا به زمین..

ادامه مطلب