شهریور ۱۳۹۶

ارشیو ماهانه شهریور ۱۳۹۶تو را نمی بخشم

تو را نمی بخشم نه بخاطر اشکهایی که برایت می ریزم..
نمی بخشم نه بخاطر روزها و شبهایی که از تنهایی لرزیدم و فرو افتادم..

ادامه مطلب

یکی بود و یکی نبود!

یه آدمِ منتظر و نورِ کم و یه تلفن
یه گوشه دنجِ اتاق نشسته یه آکاردئون

یه آسمونِ ابری و یه پنجره که بسته نیست
یه دفترِ خط خطی و جوهرِ سرخِ خودنویس

ادامه مطلب

پاییز در راه است

پاییز در راه است و من ، پشت دیوار سکوت نشسته ام و به لحظه های بی تو خرده می گیرم..

ادامه مطلب

جمعه ها

جمعه ها را نمی شود به تنهایی سپری کرد
باید کسی را داشته باشی

ادامه مطلب

بی وفا

روزهای با تو بودن گذشت و رفت..
هر چه بینمان بود تمام شد و رفت..

ادامه مطلب

مرد اگر تنها شد

مرد اگر تنها شد, آرام آرام پیر میشود. و دلش یک جا میمیرد..
در کوچه, خیابان..

ادامه مطلب

آمده بودم!!

آتش گرفت..
آمده بودم بنویسم نه اینکه زندگی کنم..

ادامه مطلب