مرداد ۱۳۹۶

ارشیو ماهانه مرداد ۱۳۹۶من یک مردادی هستم

من یک مردادی هستم..
هیچ وقت خودم برایم مهم نبوده..

ادامه مطلب

حال و روزم بعد از مراسم

مراسم ازدواجِ خواهرم هم تموم شد..
بعد از کلی کشمکش و برو بیا بالاخره تموم شد..

ادامه مطلب

باز هم سال مرگِ تولدم

یک سال دیگه هم گذشت..
حالا از مرحله ی سی و سوم, وارد مرحله ی سی و چهارم زندگی شدم..

ادامه مطلب

بعد از مرگم

بعد از مرگم, چه کسی فانوس به دست بر سر قبرم برایم فاتحه می خواند؟!
بعد از مرگم, چه کسی با اشکِ چشمانش, غبارِ قبرم را می شوید؟!

ادامه مطلب

مراسم عروسی و دانلود دو تا کار از خودم

بالاخره همه چیز برای برگذاری مراسم ازدواج آماده شد..

ادامه مطلب

من و ساحل و دریا

همیشه با خودم فکر میکنم که چرا عمرِ روزهای خوب و شادیها کوتاهه؟!

ادامه مطلب