اردیبهشت ۱۳۹۶

ارشیو ماهانه اردیبهشت ۱۳۹۶هیچ وقت نفهمید که چقدر دوستش دارم

این روزا اصلا اوضاعم خوب نیست..
همه چیز بدتر از گذشته شده..

ادامه مطلب

پس بگیر عشق را از من

سال هاست که رفته ای …

دقیقه های نبودنت را می گویم

ادامه مطلب

آهسته تر او را ببوس

آهسته تر او را ببوس، این یارِ من بوده
این دلبرِ آزرده دل، دلدارِ من بوده

ادامه مطلب

هراج عشق

چو بستی در به رویِ من, به کوی صبر, رو کردم

چو درمانم نبخشیدی, به دردِ خویش, خو کردم

ادامه مطلب