دی ۱۳۹۵

ارشیو ماهانه دی ۱۳۹۵خدایا خودت کمکم کن حرفهایی که توی دلم موند و با خودم زنده به گور خواهم کرد

توی این دنیای وانفسا, هر کسی یه دردی داره و یه جوری دلش رو خالی میکنه..

ادامه مطلب

خلوت دل یک ساله شد

دوشنبه ۲۷ دی ماه سال هزار و سیصد و نود و پنج..

ادامه مطلب

آشنای غریب سلام

حقیقتش هنوز نمی دانم ناچاری یا دچار!

ادامه مطلب

کاش بچه میموندیم

کوچیک که بودیم چه دلای بزرگی داشتیم..
حالا که بزرگیم, چه دلای کوچیکی!

ادامه مطلب

آخرین حرفهای تو

تو از رنجهای من برای فراموش کردنت چیزی نمی دانی.

هیچ کس نمی داند.

ادامه مطلب

عاقبت یار برفت!

عاقبت یار که جانم به جهان بود برفت.

ادامه مطلب

دلم تنگ است این شبها

دلم تنگ است این شبها یقین دارم که میدانی
صدای غربت من را ز احساسم تو میخوانی

ادامه مطلب

دلم واسه خودم میسوزه

دلم واسه خودم و امثال خودم میسوزه!

ادامه مطلب

دلِ ساده و بیچاره ی من

یک جای دلم درد میکند!
میدانی کجا؟!

ادامه مطلب